Mateřská škola Mateřídouška

    Kalendář: ZÁŘÍ
Začátek nového školní roku zahájíme v pondělí 4. 9. 2017 úvodní mší svatou v katedrále v 9,00 hodinS dětmi se této mše také účastníme, od školy půjdeme přibližně v 8,45 hod. 
Na mši sv. jste zváni všichni, můžete přijít i s dětmi rovnou           do katedrály sv. Ducha.

        Informace pro rodiče ke školnímu roku 2017/18: ZDE