Předškoláci

Co jsme procvičovali s předškoláky v měsíci září:

- umět své jméno, jména rodičů, sourozenců a zaměstnanců mateřské školy, znát svou adresu

- dramatizace pohádky „Hříbek“

- sluchová analýza a syntéza jmen, umět se podepsat, popř. napsat první písmeno vlastního jména (písmeno modelovat), dělení slov na slabiky (vytleskávání), dýchání, oromotorika, protiklady

- číselná řada do deseti, ukazovat čísla na prstech, počítat „očima“

- uvolňování ruky, správné sezení při psaní a špetkové držení psacího náčiní, obtahování a kresba jednoduchých obrazců

- práce s papírem (cvičení jemné motoriky): skládání harmoniky, lepení, stříhání podle rovné čáry, práce s tuší a vodovými barvami

- rytmizace, pochodování, P-L orientace na těle

- napodobování cviků, povely používané při tělesné výchově, prostorová orientace, běh, poskoky, chůze po čáře, seznamovací hry

Roční plán pro předškoláky: ZDE