Mateřská škola Mateřídouška

    Kalendář: říjen

Ve čtvrtek 4. 10. dopoledne

se celá naše MŠ zúčastní exkurze

 

„Naučná stezka Hořiněvským lesem“

 

(Místní akční plán vzdělávání II – akce zahrnuje dopravu a lektora, je bezplatná).

 

Sraz u Novákových garáží na Smetanově nábřeží v 8.20 hodin, odkud bychom v 8.30 hodin měli odjíždět autobusem.

Z MŠ budeme odcházet s dětmi, které přijdou ráno do MŠ, v 8.00 hodin, pak již bude mateřská škola uzavřená.

S sebou: batůžek – v něm pouze pláštěnku a pití (ne krabičkové).

Svačinky budou mít děti zajištěné od nás ze školní jídelny.

Zpět bychom se měli vrátit autobusem přibližně v 11.30 hodin, oběd bude trochu opožděný.

Děti, které půjdou ve čtvrtek po obědě domů, se proto naobědvají v 1. skupině s Broučky.

Nastane-li ze strany organizátorů nějaká změna (např. v časech), budete o ní včas informováni.

    Kalendář: září
Informace pro rodiče ke školnímu roku 2018/19: ZDE
Začátek nového školní roku zahájíme v pondělí 3. 9. 2018 úvodní mší svatou v katedrále v 9,00 hodinS dětmi se této mše také účastníme, od školy půjdeme přibližně v 8,45 hod. 
Na mši sv. jste zváni všichni, můžete přijít i s dětmi rovnou           do katedrály sv. Ducha.