Mateřská škola Mateřídouška

    Kalendář: září
Informace pro rodiče ke školnímu roku 2018/19: ZDE
Začátek nového školní roku zahájíme v pondělí 3. 9. 2018 úvodní mší svatou v katedrále v 9,00 hodinS dětmi se této mše také účastníme, od školy půjdeme přibližně v 8,45 hod. 
Na mši sv. jste zváni všichni, můžete přijít i s dětmi rovnou           do katedrály sv. Ducha.