Personální obsazení

  Ředitel školy

  Mgr. Jiří Vojáček

  Zástupkyně ředitele pro MŠ

  Mgr. Lenka Tomášová

   Učitelky

  Mgr. Lenka Tomášová (třída Ovečky)

  Markéta Hadincová (třída Ovečky)

  Bc. Barbora Pecháčková (třída Broučci)

  Bc. Eliška Holečková (třída Broučci)

  Mgr. Kateřina Holečková                                                       (Předškolní  děti)

        Asistentky pedagoga

        Jitka Kusáková

      Jiřina Meteláková

  Provozní pracovnice

  Pavlína Kerhartová 

  Růžena Vašatová

  Školník

  Jan Verner