Předškoláci

Co probírali předškoláci v měsíci září:

* vyprávění zážitků z prázdnin, umět se představit, znát jména kamarádů, učitelů, mateřské školy, svou adresu, hraní seznamovacích her

* cvičení fonematického sluchu, první písmeno mého jména, umět se podepsat

* vytleskávání slabik ve slově, hra na rytmické nástroje, doprovázení lidových písní a říkadel

* grafomotorika: obtahování, uvolnění ruky, správné sezení při psaní, správné držení psacího náčiní

* počítání v oboru do pěti, ukazování na prstech

* práce s provázky, nůžkami, lepidly, temperovými barvami, špachtlí, obtisky prstů, skládání harmoniky

* povely při tělesné výchově, házení a chytání, hry s míčky, pochodování, cvičení zaměřené na spolupráci pravé a levé hemisféry

Roční plán pro předškoláky: ZDE