Předškoláci

Co jsme s předškoláky probírali v měsíci říjnu:

* podzimní příroda, ovoce a zelenina, nástroje a nářadí na zahradách, stromy, keře a jejich plody, houby

* opakování adresy, znát jména rodičů a sourozenců, výročí 100 let ČR

* orientace na ploše (řádky, sloupce, jejich začátek a konec), zraková analýza a syntéza, rytmizace, dechová cvičení, zpěv lidových písní, pochodování, homonyma, cvičení fonematického sluchu

* dramatizace pohádky „O boudě, boudičce“

* grafomotorika: kruhový pohyb, dolní kličky, krátké rovné čáry, obtahování, řešení bludiště

* cvičení jemné motoriky: práce s papírem, šablonami, nůžkami, temperovými a voskovými barvami

* cvičení hrubé motoriky: hry s míčem, hod do dálky a na cíl, cvičení ve dvojicích, štafetové hry

Co probírali předškoláci v měsíci září:

* vyprávění zážitků z prázdnin, umět se představit, znát jména kamarádů, učitelů, mateřské školy, svou adresu, hraní seznamovacích her

* cvičení fonematického sluchu, první písmeno mého jména, umět se podepsat

* vytleskávání slabik ve slově, hra na rytmické nástroje, doprovázení lidových písní a říkadel

* grafomotorika: obtahování, uvolnění ruky, správné sezení při psaní, správné držení psacího náčiní

* počítání v oboru do pěti, ukazování na prstech

* práce s provázky, nůžkami, lepidly, temperovými barvami, špachtlí, obtisky prstů, skládání harmoniky

* povely při tělesné výchově, házení a chytání, hry s míčky, pochodování, cvičení zaměřené na spolupráci pravé a levé hemisféry

Roční plán pro předškoláky: ZDE