Co děti potřebují

Aby se dětem v naší mateřské škole co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova vybavili následujícími věcmi:

  • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školy. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
  • Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná obuv s pevnou patou, kterou bude dítě nosit pouze ve třídě.
  • Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na písek, kde se dítě může ušpinit, a jiné na procházky.
  • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každý měl mít k dispozici pláštěnku.
  • U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní oblečení.
  • K odpolednímu spánku, uleháme v pyžamu!
  • I když není rýma, kapesník v kapse je i přesto prima.

Organizace dne

V MŠ je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Nástup dětí do MŠ: dle potřeb rodičů v době od 6.30 do 8.30 hod, pozdější příchody (ve výjimečných případech) předem hlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do třídy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Hra: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Typy her: volné, řízené - probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Pohybové aktivity:              

- denně: zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně: pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a při pobytu venku.

- 1x týdně: didakticky cílené pohybové činnosti

- denně: dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a při pobytu venku.

Pobyt venku: zpravidla 2 hodiny dopoledne 9.30 až 11.30 hod, odpoledne podle pobytu dětí v zařízení. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10° C, při silném větru, dešti a při inverzích, lze upravit s ohledem na venkovní teploty.

Odpočinek: samostatné ložnice, vybavení – lehátka. Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky, následuje nespavý režim pro předškoláky – děti mají nabídku klidné hry a didaktické činnosti. Lehátka denně připravují provozní pracovnice a uklízečka a uklízejí tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání. Pravidelné větrání.